Email marketing

Čin slanja komercijalne poruke, obično grupi ljudi, koristeći e-poštu. U svom najširem smislu, svaki e-mail poslan potencijalnom ili trenutnom kupcu može se smatrati marketingom putem e-pošte. Obično uključuje upotrebu e-pošte za slanje reklama , traženje posla ili traženje prodaje ili donacija, a namenjen je izgradnji lojalnosti, poverenja ili svesti o robnoj marki. Marketinške adrese e-pošte mogu se poslati na kupljenu listu vodećih podataka ili trenutnu bazu podataka o klijentima. Izraz se obično odnosi na slanje e-poruka sa ciljem unapređenja odnosa trgovca sa sadašnjim ili prethodnim kupcima, podsticanja lojalnosti kupaca i ponavljanja poslovanja, sticanja novih kupaca ili uveravanja trenutnih kupaca da odmah nešto kupi i deljenja oglasa treće strane.

Šta je e-mail marketing? E-mail marketing je zapravo korišćenje email-a kao kanal za promovisanje proizvoda ili usluga. Bolja definicija email marketinga jeste korišćenje email-a kao kanal za razvoj odnosa sa potencijalnim klijentima. Kako bi što bolje razumeli šta je email marketing, morate znati da je to samo jedan od segmenata Internet marketinga, koji obuhvata online marketing sajtova, društvenih mreža, blogova itd. To je zapravo ista stvar kao direktna pošta, osim što se pismo, umesto preko pošte, šalje elektronskim putem. Velika mana email marketinga jeste spam koji redovno puni naše elektronske sandučiće, odnosno inbox. Određene firme se bave prikupljanjem emailova određenih ciljnih grupa i te liste kasnije prodaju drugim firmama, koje ih kasnije koriste kao bazu klijenata za slanje promotivnih ponuda. Sve ovo dosta iritira i kao takvo, daje email marketingu lošu reputaciju. Većina ljudi kad čuje za email marketing, pomisli na uznemiravanje.

U najboljem kontekstu, email marketing dozvoljava biznisima da redovno informišu svoje klijente i da “kroje” svoje marketinške poruke baš potrebi ciljne grupe.

Pogledajte naše reference, odnosno deo skorijih radova ovde!

Kontaktirajte nas

© 2019 FidesiSoft. Sva prava zadržana.