Responsive

je pristup web dizajnu koji omogućava da se web stranice dobro prikazuju na različitim uređajima. Svrha responzivnog dizajna je da postoji jedno mesto, ali sa različitim elementima koji različito reaguju kada se gledaju na uređajima različitih veličina. To bi mogao biti preveliki monitor radnog računara, laptop ili uređaji sa malim ekranima, poput pametnih telefona i tableta. Na malom ekranu pametnih telefona web lokacije mogu biti još izazovniji za videti. Velike slike mogu „pokvariti“ izgled.

Responsive Web Design je novi pristup razvoju web prezentacija koji se pojavio prvi put u verziji CSS 3. Ključ responsive web dizajna je zapravo kaskadni - dinamički sadržaj koji se prilagođava veličinama ekrana (što mu i sam naziv kaže; responsive - prilagodljiv) na kojima se isčitava vaša internet prezentacija, bilo da su u pitanju mobilni uređaji, tablet uređaji ili desktop računari sa ekranima različite rezolucije. Ovo doprinosi odličnoj preglednosti sadržaja sajta, za razliku od „neprilagodljivih“ - statičnih sadržaja koji iziskuju stalno zumiranje, skrolovanje i pomeranje. Responsive dizajn je otvorio novu eru web dizajna samim tim što je dosta isplatljivija alternativa razvoju mobilnih aplikacija. Naime, sve je veća upotreba mobilnih i tablet uređaja u svetu kada je u pitanju pretraga internet sadržaja, i ukoliko želite da vaš sadržaj bude dostupan svima, responsive (prilagodljivi) web dizajn je u tom slučaju neizbežan.

Standardne dimenzije koje se koriste za responsive web dizajn su 320 px, 768 px i 1024 px. Prvi je, predpostavljate za mobilne uređaje, drugi za tablet a treći za desktop računare. Postavlja se pitanje, a šta ćemo sa onim uređajima čije dimenzije ekrana ne odgovaraju ovim dimenzijama? Postoji jednostavno rešenje za takav problem, a odgovor leži u maksimumu i minimumu. Ukoliko je širina ekrana manja od 768 px, prikazaće se veličina ekrana za mobilni telefon. 768 px je prelomna tačka u slučaju prelaska režima ekrana tableta u režim mobilnog telefona. Isti slučaj je vezan i za režime računar - tablet. Ako je širina ekrana manja od 1024, prelazi se iz režima računara u režim tableta. Automatska i laka manipulacija sadržaja samo je jedna od prednosti responsive web dizajna. Međutim, kako se na tržište svakog dana izbacuje veliki broj uređaja, što mobilnih što tablet, različitih dimenzija i postavki, nemoguće je definisati tačke preloma za svaki, ali je zato moguće kreirati ih da se prikazuju na najbolji mogući način. To je veliki napredak u web dizajnu uzimajući u obzir sajtove koji su bili aktuelni pre nekoliko godina i kojih ima i dan danas, a to su statični i prilagodljivim samo za desktop računare.

Pogledajte naše reference, odnosno deo skorijih radova ovde!

Kontaktirajte nas

© 2019 FidesiSoft. Sva prava zadržana.