Web Dizajn

Web dizajn je prva stvar koja vam je potrebna bilo za izradu web sajta, izradu web aplikacije ili mobilne aplikacije. Za početak izrade sajta, dovoljno je da imate ideju. Zato smo ovde da realizujemo vašu ideju.

Web dizajn je opšteprihvaćeni pojam koji obuhvata različite veštine, standarde i discipline koji se koriste u izradi web stranica. Web dizajn je planiranje i izrada web stranica. Taj proces uključuje informacionu arhitekturu, korisničko okruženje, strukturu stranica, navigaciju, izgled, boje, fontove i slike. Sve ovo je u kombinaciji sa načelima dizajna za stvaranje web stranice koja zadovoljava ciljeve vlasnika i dizajnera. Elementi, oblasti web dizajna obuhvataju: web i grafički dizajn, dizajn korisničkog interfejsa, autoring, uključujući standardizovani kod i SEO optimizaciju za web pretraživače i pregledače.

Navešćemo neke od njih:
• mark-up jezici (kao što su HTML) i jezici za stilizovanje, eng. style sheet (kao što su CSS, SASS, LESS)
• skriptovanje sa klijentske strane, eng. client-side scripting (kao što je JavaScript)
• skriptovanje sa serverske strane, eng. server-side scripting (kao što su PHP)
• baze podataka - tehnologije (kao što su MySQL, MariaDB)
• multimedijske tehnologije
• web strategija i marketing
• SEO optimizacija
• i mnogo toga još...

Pogledajte naše reference, odnosno deo skorijih radova ovde!

Kontaktirajte nas

© 2019 FidesiSoft. Sva prava zadržana.