Web Shop

Aktivnost elektronske kupovine ili prodaje proizvoda putem internetskih usluga ili preko Interneta. Web shop ili online trgovina je danas najprofitabilniji oblik trgovine. Osnovni razlog za to je jednostavnost i niski troškovi poslovanja u odnosu na klasičnu (offline) trgovinu. Internet trgovina je otvorena 24 sata dnevno, svaki dan, tokom cele godine. Za otvaranje web trgovine troškovi su neuporedivo manji, a potencijali daleko veći od fizičke trgovine.

Pojam online prodavnica je najprostije moguće rečeno prodavnica usluga ili proizvoda na globalnoj mreži. Prema zvaničnoj definiciji online prodavnica je sastavni deo procesa poznatog kao online kupovina ( engl. online shopping ). Online kupovina podrazumeva proces u okviru koga posetioci mogu da kupuju određene proizvode ili usluge koje se nude u okviru online prodavnice.

U okviru sistema online kupovine, odnosno online prodavnice postoji tri najzastupljenija načina poslovanja i to : B2C ( skraćeno od engleskih reči business to consumer ), što podrazumeva da se proces u okviru online prodavnice odvija između kupca i preduzetnika, to jest proizvođača ili pružaoca usluga, zatim B2B ( skraćeno od engleskih termina business to business ) u okviru koga se proces online trgovine odvija između dva preduzetnika, a kao svojevrsna kombinacija ova dva načina online trgovine razvio se i metod B2B2C, što je skraćeno od engleskih termina business to business to client, što znači da se online trgovina odvija ili između dva preduzetnika ili između kupca i preduzetnika, tim da u ovom načinu trgovine između njih postoji i posrednik.

Upravo ovaj treći metod je mahom i najzastupljeniji u savremenim online prodavnicama. Činjenica je da internet trgovina umnogome olakšava kupovinu određenih proizvoda i usluga. Međutim, ne treba zaboraviti da uzevši u obzir da nije u pitanju direktna trgovina, javljaju se brojni nedostaci, a koji se najčešće odnose na pitanje kvaliteta ponuđenih proizvoda u okviru online prodavnice. To se posebno odnosi na kupovinu proizvoda vezanih za garderobu, recimo, jer se vrlo često događa da slika proizvoda koju korisnik može videti na internet sajtu online prodavnice ne odgovara u potpunosti tom proizvodu. Baš iz tog razloga, mnogi posrednici u oblasti internet trgovine na svojim sajtovima navode i mogućnost povratka robe. Ali, to je samo jedna od mogućih neprijatnosti koja može da zadesi kupce koji koriste usluge online prodavnica.

U okviru većine online prodavnica plaćanje je moguće izvršiti svim platnim karticama. Ali, ovo se mahom odnosi na online prodavnice koje posluju na domaćem tržištu. Za one koji su svetski lideri u ovakvom načinu trgovine mahom je neophodno posedovati specijalnu karticu za plaćanje preko interneta, što znatno otežava korišćenje usluga takvih online prodavnica za domaće korisnike.

Pogledajte naše reference, odnosno deo skorijih radova ovde!

Kontaktirajte nas

© 2019 FidesiSoft. Sva prava zadržana.